Årsregnskab​

​Alle danske virksomheder er omfattet af årsregnskabsloven. Loven inddeler virksomheder i klasse A, B, C og D. Klasseinddelingen har betydning for, hvilke krav årsrapporten skal imødekomme.

Enkeltmandsvirksomhed​

Enkeltmandsvirksomheder kan udarbejde en driftsøkonomisk årsrapport. Denne er til virksomhedens eget brug. Pengeinstitutet vil dog typisk anmode om at se årsrapporten, hvorfor den er nødvendig.

Den driftsøkonomiske årsrapport konverteres til en skatteregnskab, som indeholder indkomst- og formueopgørelse, samt skattemæssige specifikationer. Der vil i de fleste tilfælde være forskel på det driftsøkonomiske regnskab og det skattemæssige regnskab.

Der findes forskellige metoder til beregning af skatten. Der er den simple mulighed, at overskuddet bliver beskattet som personlig indkomst. Der er også den komplicerede mulighed, hvor overskuddet bliver beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven som betyder, at man kan spare årets overskud op i virksomheden mod at betale en foreløbig skat på 23,5 % i 2015 (22 % i 2016). Overskuddet kan så anvendes i senere indkomstår, hvor f.eks. overskuddet er mindre. Derved kan man udligne skatten over årene og spare skat.

Fyns Bogføring & Revision ApS anbefaler at der udarbejdes både et driftsøkonomisk regnskab og et skatteregnskab, da skattereglerne er komplicerede og derfor i de fleste tilfælde vil kræve ekspertviden. Vi sørger for at virksomheden kommer til at betale den skat den skal, hverken mere eller mindre.

Kontakt os for at høre mere om udarbejdelse af skatteregnskab, skatteplanlægning og valg af metode til beregning af skatten.​

Fravalg af revision​

Et selskab er underlagt revisionspligt. Små selskaber har dog siden 2006 kunnet fravælge revision af årsrapporten. Denne mulighed er blevet benyttet af flere virksomheder, men erfaringerne har vist, at en række virksomheder og deres kapitalejere, ledelse eller tilknyttede revisorer ikke er helt klar over, hvordan fravalget gennemføres.

Virksomheden skal stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom virksomheden har fravalgt revision. Årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabslovens regler. Der kan dog være være mange penge at spare for virksomheden, hvis revision fravælges, da kravet til revisors dokumentation er væsentlig mindre end ved en egentlig revision.

Betingelser for fravalg af revision​

Virksomheder kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

  • en balancesum på 4 mio. kr.
  • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser.

Ligeledes kan virksomheder fravælge revision allerede ved stiftelsen.

Når virksomheden på en balancedag og foregående års balancedag overskrider to af de tre størrelsesgrænser, skal virksomhedens årsrapport revideres.

Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning.

Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision.

Siden 1. januar 2013 har Holdingselskaber også kunne fravælge revision, hvis en række betingelser er opfyldt.

Er du interesseret i at høre om dine muligheder for fravalg af revision, er du velkommen til at kontakte os.​

Kontakt os​

Fyns Bogføring & Revision ApS

Håndværkervænget 5

5700 Svendborg - Rutevejledning

Telefon: 23 10 66 51

E-mail: info@f-b-r.dk​