Alle danske virksomheder er omfattet af årsregnskabsloven. Loven inddeler virksomheder i klasse A, B, C og D. Klasseinddelingen har betydning for, hvilke krav årsrapporten skal imødekomme.

 

Klik på Enkeltmandsvirksomhed eller på Selskaber for mere info.