Et selskab er underlagt revisionspligt. Små selskaber har dog siden 2006 kunnet fravælge revision af årsrapporten. Denne mulighed er blevet benyttet af flere virksomheder, men erfaringerne har vist, at en række virksomheder og deres kapitalejere, ledelse eller tilknyttede revisorer ikke er helt klar over, hvordan fravalget gennemføres. Virksomheden skal stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom virksomheden har fravalgt revision. Årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabslovens regler. Der kan dog være være mange penge at spare for virksomheden, hvis revision fravælges, da kravet til revisors dokumentation er væsentlig mindre end ved en egentlig revision. Betingelser for fravalg af revision Virksomheder kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen: en balancesum på 4 mio. kr. en nettoomsætning på 8 mio. kr. og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret Virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser. Ligeledes kan virksomheder fravælge revision allerede ved stiftelsen. Når virksomheden på en balancedag og foregående års balancedag overskrider to af de tre størrelsesgrænser, skal virksomhedens årsrapport revideres. Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning. Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision. Siden 1. januar 2013 har Holdingselskaber også kunne fravælge revision, hvis en række betingelser er opfyldt. Er du interesseret i at høre om dine muligheder for fravalg af revision, kan du kontakte os.

Fravalg af revision

Et selskab er underlagt revisionspligt. Små selskaber har dog siden 2006 kunnet fravælge revision af årsrapporten. Denne mulighed er blevet benyttet af flere virksomheder, men erfaringerne har vist, at en række virksomheder og deres kapitalejere, ledelse eller tilknyttede revisorer ikke er helt klar over, hvordan fravalget gennemføres.

Virksomheden skal stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom virksomheden har fravalgt revision. Årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabslovens regler. Der kan dog være være mange penge at spare for virksomheden, hvis revision fravælges, da kravet til revisors dokumentation er væsentlig mindre end ved en egentlig revision.

Betingelser for fravalg af revision

Virksomheder kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser.

Ligeledes kan virksomheder fravælge revision allerede ved stiftelsen.

Når virksomheden på en balancedag og foregående års balancedag overskrider to af de tre størrelsesgrænser, skal virksomhedens årsrapport revideres.

Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning.

Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision.

Siden 1. januar 2013 har Holdingselskaber også kunne fravælge revision, hvis en række betingelser er opfyldt.

Er du interesseret i at høre om dine muligheder for fravalg af revision, er du velkommen til at kontakte os.