Enkeltmandsvirksomheder udarbejder en driftsøkonomisk årsrapport. Denne er til virksomhedens eget brug. Pengeinstitutet vil dog typisk anmode om at se årsrapporten, hvorfor den er nødvendig.   Den driftsøkonomiske årsrapport konverteres til en skatteregnskab, som indeholder indkomst- og formueopgørelse, samt skattemæssige specifikationer. Der vil i de fleste tilfælde være forskel på det driftsøkonomiske regnskab og det skattemæssige regnskab.   Fyns Bogføring & Revision ApS anbefaler at der udarbejdes både et driftsøkonomisk regnskab og et skatteregnskab, da skattereglerne er komplicerede og derfor i de fleste tilfælde vil kræve ekspertviden. Vi sørger for at virksomheden kommer til at betale den skat den skal, hverken mere eller mindre.  Kontakt os for at høre mere om udarbejdelse af regnskab.

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomheder kan udarbejde en driftsøkonomisk årsrapport. Denne er til virksomhedens eget brug. Pengeinstitutet vil dog typisk anmode om at se årsrapporten, hvorfor den er nødvendig. 

Den driftsøkonomiske årsrapport konverteres til en skatteregnskab, som indeholder indkomst- og formueopgørelse, samt skattemæssige specifikationer. Der vil i de fleste tilfælde være forskel på det driftsøkonomiske regnskab og det skattemæssige regnskab. 

Der findes forskellige metoder til beregning af skatten. Der er den simple mulighed, at overskuddet bliver beskattet som personlig indkomst. Der er også den komplicerede mulighed, hvor overskuddet bliver beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven som betyder, at man kan spare årets overskud op i virksomheden mod at betale en foreløbig skat på 23,5 % i 2015 (22 % i 2016). Overskuddet kan så anvendes i senere indkomstår, hvor f.eks. overskuddet er mindre. Derved kan man udligne skatten over årene og spare skat.

Fyns Bogføring & Revision ApS anbefaler at der udarbejdes både et driftsøkonomisk regnskab og et skatteregnskab, da skattereglerne er komplicerede og derfor i de fleste tilfælde vil kræve ekspertviden. Vi sørger for at virksomheden kommer til at betale den skat den skal, hverken mere eller mindre.

Kontakt os for at høre mere om udarbejdelse af skatteregnskab, skatteplanlægning og valg af metode til beregning af skatten.