Bilag og kontoudtog afleveres til Fyns Bogføring & Revision ApS. Så klare Fyns Bogføring & Revision ApS bogføringen, bankafstemning, momsregnskaber og lønregnskaber. Vi udarbejder og indberetter moms for virksomheden.

Løsning 1

Virksomheden sørger selv for at holde privatøkonomien 100% adskilt fra virksomhedens økonomi. Herefter afleveres alle bilag og bankkontoudtog til os, gerne én gang pr. måned. Fakturering samt betaling af Deres regninger bør De selv stå for, men dette arbejde kan De naturligvis også overlade til os. Vi klarer så den løbende bogføring, bankafstemninger, moms- og lønregnskaber, samt evt. angivelse til SKAT, ATP, FerieKonto mv. Den løbende bogføring er endvidere et vigtigt redskab i forbindelse med momsafregningen. Hvis vi forestår den løbende bogføring vil vi udarbejde momsangivelsen.

Virksomheden laver kasserapport og skriver bilagsnummer på alle bilag og kan afstemme bank og kassen. Virksomheden afleverer det hele til Fyns Bogføring og Revision ApS som laver bogføringen.

Løsning 2

Virksomheden laver selv kasserapport, nummererer bilag og afstemmer selv kasse og bank, samt klarer faktureringen og betalingen af Deres regninger. Dette afleveres én gang om måneden og vi klarer bogføringen.

Fyns Bogføring & Revision ApS kommer til din virksomhed og laver bogføring, bankafstemning og momsregnskab. Fyns Bogføring & Revision ApS indberetter til SKAT.

Løsning 3

Denne løsning ligner løsning 1, men virksomheden har deres eget bogføringssystem. Eneste forskel fra løsning 1 er, at Fyns Bogføring & Revision ApS kommer ud i virksomheden og forestår den løbende bogføring, bankafstemninger, moms- og lønregnskaber, samt evt. angivelse til SKAT, ATP, FerieKonto mv.

Fyns Bogføring & Revision ApS tilbyder en individuel løsning der passer til virksomhedens behov.

Løsning 4

Det er naturligvis virksomhedens behov for bogføring vi gerne vil dække. Uanset hvilket behov virksomheden har, vil vi efter en grundig drøftelse, finde en individuel løsning som passer virksomheden.