Her på siden kan du se de mest almindelige beløbsgrænser.

Beløbsgrænser

Her på siden kan du se beløbsgrænser 2017/2018 udsendt af SKAT:

Skat 2018 2017
     
Aktieindkomst (progressionsgrænse) 52.900 kr. 51.700 kr
Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 27/42 pct. 27/42 pct.
Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.
Beskæftigelsesfradrag (maksimalt) 33.300 kr. 30.000 kr.
Beskæftigelsesfradrag (procent) 9,50 pct. 8,75 pct.
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag 43.800 kr. 42.800 kr.
Bundskat 11,15 pct. 10,08 pct.
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (maksimalt) 21.200 kr. 19.800 kr.
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (procent) 6 pct. 5,75 pct.
Grøn check (pensionister) 930 kr. 940 kr.
Grøn check (andre over 18 år) 765 kr. 940 kr.
Jubilæumsgratiale/ fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse) 8.000 kr. 8.000 kr.
Kapitalpension (maksimumgrænse for fradrag) Afskaffet Afskaffet
Personfradrag (fyldt 18 år) 46.000 kr. 45.000 kr.
Personfradrag (under 18 år) 34.500 kr. 33.800 kr.
Restskat (grænse for indregning) 20.100 kr. 19.600 kr.
Restskat: Dag-til-dag-rente - -
Restskat: Procenttillæg - -
Skatteloft (personlig indkomst) 52,02 pct. 51,95 pct.
Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst) 42 pct. 42 pct.
Sundhedsbidrag 1 pct. 2 pct.
Topskat 15 pct. 15 pct.
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket) 498.900 kr. 479.600 kr.
Udligningsskat 2 pct. 3 pct.
Udligningsskattegrænse 397.000 kr. 388.200 kr.
Udligningsskattegrænse (maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller) 132.400 kr. 129.500 kr.
Øvrige lønmodtagerudgifter (bundgrænse) 6.100 kr. 5.900 kr.
     
Pension    
     
Aldersopsparing/aldersforsikring/ supplerende engangssum 30.200 kr. 29.600 kr.
Opfyldningsfradrag for pensionsindbetalinger 50.400 kr. 49.300 kr.
Ratepension og ophørende alderspension (maksimumgrænse) 54.700 kr. 53.500 kr.
     
Personalegoder    
     
Personalegoder - med konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse) 6.100 kr. 5.900 kr.
Personalegoder - uden konkret sammenhæng til arbejdet (bagatelgrænse) 1.100 kr. 1.100 kr.
Værdi af fri bil (beregnes af mindst) 160.000 kr. 160.000 kr.
Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.) 25 pct. 25 pct.
Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.) 20 pct. 20 pct.
Værdi af fri sommerbolig (uge 22-34) 0,50 pct. pr. uge 0,50 pct. pr. uge
Værdi af fri sommerbolig (øvrige uger) 0,25 pct. pr. uge 0,25 pct. pr. uge
Værdi af fri telefon, computer og internet 2.800 kr. 2.700 kr.
     
Kost og logi    
     
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i Danmark) 75 kr. 75 kr.
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i udlandet) 150 kr. 150 kr.
Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn) 498 kr. 487 kr.
Logigodtgørelse (pr. døgn) 214 kr. 209 kr.
Rejsefradrag (maksimumgrænse) 27.400 kr. 26.800 kr.
Rejsegodtgørelsessats (tillæg) 156 kr. 152 kr.
     
Ejendom    
     
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.) 1 pct. 1 pct.
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.) 3 pct. 3 pct.
Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige) 191.100 kr. 186.900 kr.
Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar) 293.900 kr. 287.500 kr.
Ejendomsværdiskat (progressionsgrænse) 3.040.000 kr. 3.040.000 kr.
Sommerhusudlejning - 40 pct.-reglen (bundfradrag ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau) 21.900 kr. 21.400 kr.
Sommerhusudlejning - 40 pct.-reglen (bundfradrag ved selvangivelse af lejeindtægt) 11.000 kr. 10.700 kr.
     
Kørsel    
     
Kørselsfradrag (0-24 km)   Intet fradrag
Kørselsfradrag 25-120 km   193 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km   97 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner   193 øre/km
Kørselsfradrag (indkomstgrænse for ekstra befordringsfradrag) 272.100 kr. 266.200 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage ) 110 kr. 110 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) 15 kr. 15 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage) 50 kr. 50 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) 8 kr. 8 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år)   353 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år)   193 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert)   52 øre/km
     
Gaver    
     
Gaver til nærtbeslægtede (maksimumsgrænse for afgiftsfri) 64.300 kr. 62.900 kr.
Gaver til svigerbørn (maksimumsgrænse for afgiftsfri) 22.500 kr. 22.000 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver - skattefri 800 kr. 800 kr.